» Inloggen
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Nog geen lid?
Registreer je nu!
» Actieve gebruikers: 227
12 leden en 215 gasten
Bassmanjunior, ‎Centennial, ‎ChuckyT, ‎Dragunov, ‎Jaybeam, ‎Jettieuiuy, ‎Marco Morello, ‎Mike18, ‎Patman, ‎reks, ‎ronnyboy2001, ‎Sandyiexf
Het record staat op 1.019, dat 21 oktober 2017 werd gevestigd om 19:46.
» Statistieken
Leden: 26.042
Discussies: 28.357
Berichten: 570.243
We verwelkomen ons nieuwste forumlid, Sandyiexf
» Huisregels focusclub
Huisregels Focusclub


1. De clubregels gelden voor elk lid zolang hij/zij staat ingeschreven bij de Focusclub en voor ieder niet-lid dat deelneemt aan clubactiviteiten of bezoek aan externe meetings in clubverband.

2. Iedereen die een Ford Focus rijdt en de Focusclub een warm hart toedraagt kan lid worden van de Focusclub. Dit kan met behulp van het inschrijfformulier en het voldoen van de jaarlijkse contributie.

3. De contributie van de Focusclub bedraagt € 12,00. Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgende, zijnde een kalenderjaar.

4. De contributie voor het daaropvolgende clubjaar dient telkens uiterlijk vóór 1 januari van dat clubjaar voldaan te zijn. Voor het clubjaar 2008 dient de contributie uiterlijk vóór 1 januari 2008 te zijn voldaan en zo jaarlijks verder.

5.Tijdens het clubjaar kan men ook lid worden. De maand van aanmelden plus de resterende maanden van het jaar worden dan berekend voor de bepaling van de contributie.
  • Januari € 12
  • Februari € 11
  • Maart € 10
  • Etc.
6. Bij het niet tijdig voldoen van de jaarlijkse contributie, zal het desbetreffende lid hier nogmaals aan herinnerd worden, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk. Indien na de eerste herinnering geen reactie volgt cq. geen betaling van de contributie is ontvangen, zal het desbetreffende lid de toegang tot het ledengedeelte van de website www.focusclub.nl en de toegang tot het ledengedeelte van het forum, dat onderdeel is van de voornoemde website, worden ontzegd.

7. Het bestuur van de Focusclub heeft het recht om op elk moment het lidmaatschap van leden op te zeggen, indien daarvoor gegronde redenen zijn. In ieder geval levert overtreding van de onder 11, 17, 18 en 19 genoemde regels dergelijke gegronde redenen op.

8. Indien een niet-lid onder 11, 17, 18 en 19 genoemde regels niet naleeft, behoudt het bestuur van de Focusclub het recht hem/haar de toegang tot clubactiviteiten of bezoek aan externe meetings in clubverband (onherroepelijk) te weigeren.

9. Deelname aan clubactiviteiten, externe meetings in clubverband en/of aan een gezamenlijke rit naar dergelijke activiteiten geschiedt geheel en enkel voor risico van de desbetreffende persoon zelf.

10. Tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband gelde de wettelijke verkeersregels, zoals o.a. opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap.

11. Tijdens clubactiviteiten of externe meetings in clubverband is het de deelnemers alleen toegestaan te parkeren op het daarvoor aangewezen gedeelte van het (parkeer)terrein.

12. Bij clubactiviteiten of externe meetings dienen de plaatsen netjes achtergelaten te worden en moet na afloop eigen rommel worden opgeruimd.

13. Wil je bij clubactiviteiten of externe meetings niet dat je kenteken zichtbaar is op foto's en/of filmpjes, neem hier dan zelf de benodigde maatregelen voor zoals bijv. het plaatsen van showkentekenplaten.

14. Bekeuring(en) als gevolg van verkeersovertredingen of strafvervolging als gevolg van verkeersmisdrijven komen volledig voor rekening van de desbetreffende persoon zelf en kunnen onder geen enkel beding worden verhaald op de Focusclub noch op (een van) haar bestuursleden. De Focusclub nog (één van) haar bestuursleden kan/kunnen hiervoor op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

15. Schade opgelopen tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband, zijn volledig voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de Focusclub of (één van) haar bestuursleden worden toegerekend. De Focusclub noch (één van) haar bestuursleden kan/kunnen hiervoor op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

16. Drank- en/of drugsmisbruik tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband en het verstoren van de openbare orde leidt tot schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap. Dit houdt ook in dat geluidsinstallaties slechts op achtergrondniveau in werking mogen zijn tijdens de meeting. Ook het deelnemen aan illegale straatraces en andere activiteiten die de Focusclub kunnen schaden, behoren hiertoe.

17. Roekeloos en agressief rijgedrag tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband, zoals o.a. onnodig inhalen, over de vluchtstrook rijden, bumperkleven, racen, burn-outs, slippartijen etc. worden niet getolereerd. Overtreding van deze regel kan eveneens schorsing of eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.

18. De organisatoren behouden zich het recht voor bezoekers cq. deelnemers van meetings te verwijderen, als zij zich niet aan deze regels houden. Wanneer dit alles niet onder een gemoedelijke sfeer verloopt, zal er politie ingeschakeld worden. Wanneer de betreffende persoon een clublid is, zal deze worden aangesproken door het bestuur van de club. En bij buitensporig gedrag zal deze persoon per direct uit de club worden gezet.

19. Schade (inclusief diefstal) opgelopen tijdens meetings zijn volledig voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de organisatoren worden toegerekend. De organisatoren kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

20. Bij het plegen van strafbare handelingen tijdens (de gezamenlijke rit naar) clubactiviteiten of (de gezamenlijke rit naar) externe meetings in clubverband zal de politie worden ingeschakeld. Ook zal het lidmaatschap van het desbetreffende lid eenzijdig en onherroepelijk worden beëindigd. Niet-leden zullen als gevolg hiervan de toegang tot clubactiviteiten of het bezoek aan externe meetings in clubverband onherroepelijk worden geweigerd.

21. De Focusclub of (één van) haar bestuursleden kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiële, morele, fysische en/of mentale schade veroorzaakt door één of meerdere leden tegenover andere leden of derden.

22. Leden of niet-leden hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe niet het recht om te handelen in naam van de Focusclub, zoals onder andere het aangaan van contracten namens de Focusclub. Handelt een (niet-)lid wel in naam van de Focusclub zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur daartoe, dan heeft de Focusclub ten alle tijden het recht een aangegaan contract eenzijdig te ontbinden. Dergelijk handelen heeft geen enkel (rechts) gevolg voor de Focusclub.

23. Het bestuur van de Focusclub behoudt het recht om ten alle tijden en zonder voorafgaande mededeling daarvan de forumregels, forumvoorschriften en de huisregels van de Focusclub te wijzigen en/of aan te vullen.

» Enquête
Welk type focus rij je?
Focus 1 Fase 1 - 21,51%
305 Stemmen
Focus 1 Fase 2 - 16,50%
234 Stemmen
Focus 2 Fase 1 - 25,04%
355 Stemmen
Focus 2 Fase 2 - 15,23%
216 Stemmen
Overige Ford modellen - 4,44%
63 Stemmen
Focus 3 - 19,68%
279 Stemmen
Totaal aantal stemmen: 1.418
Je mag niet stemmen in deze enquête.
» November 2017
Zo M Di W Do V Z
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
» Vandaag jarig
Geen
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.